ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 74.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 72.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 70.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 70.80 เงิน 16  
18 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 69.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 66.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 63.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป. พิจิตร เขต 2 49.80 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 48.80 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 48.80 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 46.20 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 45.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 45.20 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 44 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 43.80 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 42.60 เข้าร่วม 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน