ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 96.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ สพป. แพร่ เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ สพป. สุโขทัย เขต 1 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 91.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 91.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ราก สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 90.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล สพป. ลำพูน เขต 1 90 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.80 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ สพป. ลำปาง เขต 2 89.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านป่าพลู สพป. ลำพูน เขต 2 89.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 89.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 89.40 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 89.40 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 88.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง สพป. พะเยา เขต 1 88.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88.40 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 87.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 87.80 ทอง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน