ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 88.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 87.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 87.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ สพป. พิจิตร เขต 1 79.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดวังหลวง สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 76.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 73.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 71.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน