ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สพป. เชียงราย เขต 4 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 91.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 76.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ สพป. แพร่ เขต 1 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 66.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 66.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. พะเยา เขต 1 66.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน สพป. ลำปาง เขต 2 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านสาคร สพป. น่าน เขต 1 65.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 65.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน