ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 87.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 78.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 73.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 73.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 66.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66.40 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 63.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 60.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน