ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเจริญผล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านส้มเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน