ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 93.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทัพชุมพล สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 80.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.14 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 77.90 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.82 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน สพป. ตาก เขต 1 75.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.50 เงิน 18  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป. ลำปาง เขต 1 72.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 71.92 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป. สุโขทัย เขต 2 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71.52 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.70 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 70.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สพป. พะเยา เขต 1 69.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67.90 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 67.70 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 65.90 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65.70 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สพป. พิษณุโลก เขต 1 65.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดน้ำดิบ สพป. ลำพูน เขต 1 65.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63.10 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน