ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังเลียง สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสบรวก สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 65 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน