ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 76.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -  
15 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน