ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปี้ สพป. พะเยา เขต 2 86.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 86.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.20 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.80 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 2 76.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 75.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านบน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 64.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 62.40 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน