ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 396
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 86.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 82.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 79.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 76.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังแร่ สพป. สุโขทัย เขต 2 73.10 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 72.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 70.70 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน