ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.10 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 84.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 82.77 ทอง 16  
17 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 81.72 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 79.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 78.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 77.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.45 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป. สุโขทัย เขต 1 77.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป. เชียงราย เขต 4 77.10 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านควรดง สพป. พะเยา เขต 2 76.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 75.90 เงิน 32  
33 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.36 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 72.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 70.70 เงิน 36  
37 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70.30 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70.30 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.90 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 69.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 68.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.20 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน