ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 22  
25 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 29  
32 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 32  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ ๓ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน