ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน