ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 82.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 79.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 - -  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน