ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 377
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79.60 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 78.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 77.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 76.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 70.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน