ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต 1 89.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 89.60 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 87.40 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 87.40 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 79.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.80 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 78.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านควรดง สพป. พะเยา เขต 2 75.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 75.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านท่าผา สพป. ลำปาง เขต 2 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70.80 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน