ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฮวก สพป. พะเยา เขต 2 83.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 76.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 71.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ สพป. สุโขทัย เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน