ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 83.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 78.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 78.80 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 78.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 76.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 76.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 74.60 เงิน 29  
31 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 74.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 70.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 69.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 69.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน