ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 82.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 77.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 76.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหาดสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 - -  
36 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน