ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาวิทย์ สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 82.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 81.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สพป. เชียงราย เขต 4 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านธารทอง สพป. เชียงราย เขต 3 77.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 76.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป. แพร่ เขต 2 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 75.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านนาป่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. ลำปาง เขต 2 74.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 74.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 73.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 72.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดคงคาราม สพป. พิจิตร เขต 2 50 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 50 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม 37  
42 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป. พิษณุโลก เขต 1 50 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน