ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 34  
37 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 59 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน