ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฝายกวาง สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 20  
24 โรงเรียนสมปัญญา สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 20  
25 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 20  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านผาลาด สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยแมง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน