ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคต สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดแตน สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 14  
17 โรงเรียนสว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 14  
18 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 14  
19 โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านกองลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 68 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านตีบใต้ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านตึก สพป. สุโขทัย เขต 2 66 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66 ทองแดง 30  
39 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 30  
40 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน