ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา สพป. ลำพูน เขต 1 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 85.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. สุโขทัย เขต 2 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 84.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง สพป. ลำปาง เขต 2 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 82.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 82.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 81.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปากอิง สพป. เชียงราย เขต 4 80.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 78.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 77.80 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. ลำพูน เขต 2 77.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านปากแคว สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล สพป. ตาก เขต 1 72.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
42 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน