ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 21  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 21  
25 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 70 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน