ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแจง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 13  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนวัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 30  
33 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านวังศาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  
42 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน