ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดยางขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบึงสวย สพป. สุโขทัย เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" สพป. พิจิตร เขต 2 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสะปัน สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน