ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนพลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน