ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน