ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 96.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 93.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 93.30 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 92.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 92.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 92.80 ทอง 11  
15 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 92.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.70 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 92.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 92.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านลำภาศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.50 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 92.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 92.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 92.30 ทอง 24  
26 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 92.30 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 92.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 92.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91.90 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 91.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 91.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.90 ทอง 38  
39 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 90.90 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 89.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน