ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน