ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป. น่าน เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน