ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 9  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน