ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปางปุก สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านค่าบน สพป. พะเยา เขต 1 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเซอทะ สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 26  
30 โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน