ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 72.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน