ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.67 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.33 ทอง 7  
9 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 83.67 ทอง 9  
12 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 80.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. ลำพูน เขต 2 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) สพป. พะเยา เขต 2 77.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 76.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง สพป. ลำปาง เขต 2 68.67 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน