ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองหลุม สพป. พิจิตร เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน