ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 68.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน