ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ สพป. พิจิตร เขต 1 73.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกระจังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 71.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 70.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 68.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 68.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) สพป. พะเยา เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 54.67 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 51.67 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  
33 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน