ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวิรุณเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน