ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน