ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 93.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง สพป. ลำปาง เขต 2 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวอแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน