ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 50 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน