ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน