ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 98.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 94.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม สพป. ลำพูน เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 93.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 93.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 92.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป. พะเยา เขต 1 92.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 92.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 91.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. ลำปาง เขต 2 91 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 84.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 75.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านยางเปียง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ระกา สพป. พิษณุโลก เขต 2 72.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 71.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 70.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ปาน (แม่ปานประชาสงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 70.40 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน