ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 82.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 74.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 66.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 62.33 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน