ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 8  
12 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 12  
18 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน