ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสหคริสเตียน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป. แพร่ เขต 2 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน