ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดดงกะพี้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 79 เงิน 20  
23 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 20  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 77 เงิน 24  
28 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 24  
29 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 24  
30 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 24  
31 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 31  
34 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 31  
35 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน